• Індивідуальний підхід - метод задоволення потреб клієнтів.
 • Відповідальність у справах - правило повсякденній діяльності.
 • Чесність, відкритість і порядність - непорушні правила при взаємовідносини з клієнтами та партнерами.
 • Досконалість, якість і професіоналізм - наш стандарт роботи.
 • Націленість на результат - вимога до виконуваної роботи.

Авторський нагляд за будівництвом

ТОВ «Науково Виробнича Фірма «ЛУГСТРОЙЕКСПЕРТ» надає послуги в здійсненні авторського нагляду, з метою забезпечення відповідності споруджуваного будівельного об'єкта, робочої документації на його будівництво.

«Авторський нагляд» — комплекс заходів, здійснюваний для забезпечення відповідності технологічних, архітектурно-стилістичних, будівельних та інших технічних рішень і показників об'єкту, що зводиться рішенням і показникам, передбаченим у затвердженої проектної документації.

Авторський нагляд передбачає планове (раз на кілька днів) відвідування об'єкта для уточнення деталей проекту та внесення відповідних зауважень в Журнал виробництва робіт, а також вирішення питань по проектній документації, що виникають у Замовника, будівельного підрядчика, інших юридичних та фізичних осіб за вказівкою Замовника.

Необхідність проведення при будівництві конкретного об'єкта авторського нагляду визначається замовником на етапі підготовки завдання на проектування, крім особливо відповідальних об'єктів будівництва, де проведення авторського нагляду в обов'язковому порядку передбачено законодавством.

При здійсненні авторського нагляду за будівництвом об'єкта регулярно ведеться журнал авторського нагляду за будівництвом, який складається проектувальником і передається замовнику. Ведення журналу може здійснюватися як по об'єкту будівництва в цілому, так і за його пускових комплексах або окремим будівлям і спорудам.

Кожне відвідування об'єкта будівництва фахівцями реєструється в журналі. Запис про проведену роботу з авторського нагляду засвідчується підписами відповідальних представників замовника і підрядника. Запис виконується також за відсутності зауважень.

Авторський нагляд включать:

 • Вибіркову перевірку зведених конструкцій, матеріалів, будівельно-монтажних робіт на відповідність прийнятим проектним рішенням та вимогам будівельних норм і правил;

 • Контроль дотримання технології виробництва робіт, що впливають на міцність, стійкість і довговічність конструкцій, а також монтажу технологічного та інженерного обладнання;

 • Консультації та ознайомлення підрядника з робочою документацією;

 • Оперативне вирішення питань щодо внесення змін, доповнень до проектної документації та контроль їх виконання;

 • Участь у складанні актів огляду основних приховуваних робіт, від якості виконання яких залежать міцність, стійкість, надійність і безпека споруджуваного об'єкта;

 • Регулярна фіксація виконаних робіт, при необхідності недоліків цих робіт у спеціальному журналі авторського нагляду.

 • Участь у приймальній комісії при введенні об'єкта в експлуатацію.

Вартість послуг Авторського нагляду

Вартість авторського нагляду складе обговорюється окремо і може змінюватися в широкому діапазоні, в залежності від вимог Замовника.