• Індивідуальний підхід - метод задоволення потреб клієнтів.
 • Відповідальність у справах - правило повсякденній діяльності.
 • Чесність, відкритість і порядність - непорушні правила при взаємовідносини з клієнтами та партнерами.
 • Досконалість, якість і професіоналізм - наш стандарт роботи.
 • Націленість на результат - вимога до виконуваної роботи.

Експертиза техничного стану

ТОВ «Науково Виробнича Фірма «ЛУГСТРОЙЕКСПЕРТ» виконує комплексне обстеження технічного стану будівель і споруд різного призначення. У процесі обстеження виконується візуальне та інструментальне опосвідчення об'єкта. За результатами обстеження складається технічний звіт про стан конструкцій і об'єкту в цілому.

Обстеження технічного стану будівельних конструкції є самостійним напрямком будівельної діяльності, що охоплює питання пов'язаних із створенням нормальних умов праці та життєдіяльності людей, забезпеченням довговічності та експлуатаційної надійності будівель і споруд, з проведенням ремонтно - відновлювальних робіт, а також з розробкою проектної документації з підсилення конструкцій або їх реконструкції.

Всі будівлі (споруди) незалежно від їх призначення, форми власності, віку, технічних особливостей підлягають періодичним обстеженням на підставі законодавства.

Метою обстеження технічного стану будівель і споруд є визначення поточного технічного стану, можливості подальшої експлуатації, відповідності конструкцій технічним будівельним регламентам, виявлення руйнувань, дефектів, деформацій будівлі в цілому або окремих його конструкцій, встановлення їх причини, визначення ступеня фізичного зносу, а також розробка заходів з приведення експлуатаційних характеристик до належного рівня.

Залежно від цілей обстеження огляду підлягають несучі та огороджувальні конструкції, мережі та комунікації, грунти підстав і т.д. Крім того, крім візуального та інструментального обстеження об'єкта, в процесі обстеження забираються проби грунтів, зразки матеріалів і проводяться лабораторні дослідження.

Виконуючи комплексне інженерне обстеження будівель і споруд наша компанія також виробляє:

 • Інженерно-геологічні вишукування;

 • Інженерно-геодезичні вишукування;

 • Інженерно-екологічні вишукування;

 • Тепловізійнe обстеження;

 • Польові та лабораторні випробування конструкцій і матеріалів;

 • Визначення армування залізобетонних конструкцій;

 • Перевірочні статичні розрахунки будівельних конструкцій;

 • Перевірочні теплотехнічні розрахунки огороджувальних конструкцій;

 • Обстеження технічного стану окремих конструкцій;

 • Складання паспортів технічного стану будівель і споруд;

 • Розробку проектів підсилення і відбудови будівельних конструкцій будівель і споруд.